Guangzhou Guangdian Automotive Electronics Co., Ltd.
Đảm bảo thương mại
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của các nhà cung cấpUS $51,000
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.

Function

* Turn signal light is yellow  

* At Day, DRL color is white 

 

What is special

*30W highpower.At the day time, The DRL will emmiting white color.

*When you turn right or turn left the turn signal will change to yellow.

*Turn on the Low light  at night, daytime running lights turn off automatically

 

Các sản phẩm được lựa chọn hàng đầu
Xem thêm

Janis
Loading
Artemis
Loading
Polly Zhong
Loading